Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Prövning och validering

Prövning

Under året erbjuder vi fyra tillfällen för prövning. Prövningarna kommer att startas under veckorna 4, 21, 36 och 45.

Ansökan ska vara inlämnad för de olika tillfällena under dessa veckor:
Vecka 51-1, för prövning med start vecka 4
Vecka 16-18, för prövning med start vecka 21
Vecka 31-33, för prövning med start vecka 36
Vecka 40-42, för prövning med start vecka 45

Vi tar endast emot ansökan för den period som är aktuell.
PrövningsinformationPDF

En prövning innebär att du redogör för dina kunskaper i en hel kurs utan undervisning och lärarhjälp samt att du gör inlämningsuppgifter, salsprov och eventuella laborationer i Falun vid ett eller flera tillfällen under en prövningsperiod. En prövning omfattar en hel kurs enligt nationell kursplan.

Om du blivit beviljad prövning blir du kontaktad av prövningsadministratör och får de anvisningar du behöver. Någon undervisning eller handledning ingår inte i prövningen. Vid prövning beviljas ingen komplettering eller omprov. CSN kan ej sökas för en prövning.
All anmälan till prövning måste göras i kurskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Validering

Vid en validering får du visa vad du kan. Det innebär att du kan få dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, erkända och dokumenterade.

Validering är något för dig som har:

  • arbetslivserfarenheter som du saknar dokumentation på, exempelvis intyg och betyg från arbetsgivare.
  • svensk eller utländsk yrkeserfarenhet/utbildning.
  • genomgått utbildning genom arbetet.
  • bedrivit självstudier.
  • skaffat kunskaper genom samhälls- och fritidsengagemang.

Så här kan det gå till:

1. Träff med studie- och yrkesvägledare

Du möter en studie- och yrkesvägledare som berättar hur validering går till. 

2. Kartläggning av kompetens

Du fyller i ett kartläggningsmaterial samt gör en självskattning av de erfarenheter du tycker är viktiga att få dokumenterade. Du samlar in eventuella arbetsbetyg, tjänstgöringsintyg och betyg/intyg från kurser och liknande som du tycker är aktuella för validering.
Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns självbedömningsmaterial för grundskole- och gymnasiekurser.
Här nedan hittar du självskattningsmaterial inom några branscher som du kan skriva ut och använda för att värdera din kompetens:

3. En första bedömning

Därefter gör vi en första bedömning om det är möjligt för dig att gå vidare i en validering. Studievägledarna berättar om hur du kan gå vidare, men beslutet fattar du själv. Utförare av validering kan också ställa krav på hur mycket grundkompetens du ska ha för att de ska kunna göra en validering.

4. Ekonomisk rådgivning

Beroende på valideringens omfattning kan det bli aktuellt att ansöka om studiemedel hos CSN.

5. Kontakt med valideringsutförare

Studie- och yrkesvägledaren kontaktar en lärare/handledare hos en utbildningsanordnare eller ett företag som gör en djupintervju och bedömer om du kan gå vidare till en validering.

6. Handlingsplan

Om svaret är positivt gör ni en handlingsplan för att genomföra valideringen.

7. Kompetensbedömning/ validering

Vid valideringen är det du själv som måste visa dina kunskaper. En validering kan bestå av både teoretiska och/eller praktiska moment. Valideringen äger rum i en utbildningsmiljö och/eller på en arbetsplats.

8. Papper på din kompetens

När valideringen är avslutad får du ett skriftligt dokument på dina kunskaper. Den skriftliga dokumentationen kan se ut på olika sätt. Meritportfölj, kompetensbevis, certifiering, intyg eller betyg.

9. Efter valideringen

Efter valideringen träffar du studievägledaren igen. Om du behöver komplettera dina kunskaper kan du få hjälp med en planering. Du kan också få ett förslag på vilka studier du kan fortsätta med.

Sidan uppdaterad 2018-01-19