Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

För utbildningsanordnare inom vuxenutbildning

Falu kommun kommer från och med den 1 januari 2017 tillämpa auktorisation av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning avseende

  • gymnasial vuxenutbildning och orienteringskurser
  • kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
  • svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning, delat med Komvux
  • validering och prövning

Syftet med införandet av auktorisation är att uppnå en ökad effektivisering inom all vuxenutbildning. Det ger förbättrade valmöjligheter till den presumtive eleven att genomföra sin utbildning mot yrke eller högre studier, vid behov, parallellt med språk.

Studie- och yrkesvägledning

All studie- och yrkesvägledning för vuxna sker i Falu kommuns egen regi på Vägledningscentrum centralt i Falun. Ansökan till utbildningarna görs i vårt webbaserade system Alvis.

Elevgenomströmning

Falu kommun har cirka 57 000 invånare. Elevgenomströmningen under senaste året är ca 1600 elever, varav yrkesutbildningarna har närmare 600 elever och SFI 400 elever.

Statistik för 2015

Under 2015 omfattade Falu kommuns gymnasiala vuxenutbildning 559 årsstudieplatser (beräknat på 800 verksamhetspoäng).

Utbildningsområde

Årsstudieplatser

Vård och omsorg, samtliga studieformer

200

Barnskötare, samtliga studieformer

60

Teoretiska gymnasiekurser, samtliga studieformer

164

Fordon, buss och gods

15

Restaurang och livsmedel, samtliga studieformer

29

Industri: svets, cnc, lager

19

El

19

Teknik, IT

5

Bygg och anläggning

9

Hantverk

6

Ekonomi

11

Handel och administration

6

Orienteringskurser, samtliga

16

Statistik 2016-10-01

  • Utbildning i svenska för invandrare 314 personer.
  • Svenska som andraspråk grundläggande nivå 8, 75 årsstudieplatser.

Rättighetslagstiftning

Vi vill att regeringens promemoria beaktas, Ds 2015:60länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där det föreslås en utökad rätt till komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Flexibla studier

Vi efterfrågar utbildningsanordnare som kan erbjuda eleverna flexibla studier. Med det menar vi att man använder sig av flera olika lärformer. Man kan göra delar av sin utbildning via datorn, man kan få lärarstöd genom individuell handledning och möjlighet att delta i gruppundervisning. Eleverna ska ha en individuell pedagogisk planering. Obligatoriska informationsmöten inför kursstarterna ska ske.

Villkor för auktorisation

De som önskar bli godkända utbildningsanordnare i Falu kommun ska leva upp till de krav och villkor som redovisas i dokumentet "Auktorisationsvillkor för vuxenutbildning" som nås i länken Ansökan för auktorisation, i vänsterspalten. De som blir godkända och efter beslut av vuxenutbildningen i Falu kommun, blir valbara utbildningsanordnare för sökande elever. Beslut för auktorisation fattas av rektor på vuxenutbildningen. Alla utbildningsanordnare som uppfyller auktorisationsvillkoren blir godkända.

Handläggning

Ansökan för att bli auktoriserad är inte tidsbegränsad. Ansökningarna behandlas löpande. Ansökningarna handläggs så snabbt som möjligt så att det ska vara möjligt att starta kurser och utbildningar i början av januari 2017.

Sidan uppdaterad 2017-06-28