Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Publicerad 2017-11-10

Informationsträffar om förskoleklass

Förskoleklassen är första steget i grundskolan.

Förskoleklassen är första steget i grundskolan. Syftet med verksamheten är att stimulera varje barns fortsatta lärande och utveckling. Förskoleklassen, som är frivillig, bildar en egen skolform där skollagens kapitel 9 och Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) styr verksamheten.
Arbetet sker i nära kontakt med skolans övriga årskurser och fritidshem. Du har själv möjlighet att genom en intresseanmälan påverka var ditt barn börjar i förskoleklass hösten 2018.
För att du ska få vägledning i ditt beslut bjuder skolorna in till informationsträffar. Här får du chansen att ställa frågor och bilda dig en uppfattning om verksamheten.

Tiden i förskoleklass är betydelsefull för ditt barn, så det är viktigt att det känns rätt. Om du behöver tolk på informationsträffen, meddela skolan i god tid.

Varmt välkommen
Gustaf Malmberg
Grund- och grundsärskolechef

Omfattning

Förskoleklassen omfattar minst 20 timmar i veckan. Varje skola avgör hur tiden fördelas över dagarna.

Anmälan

Skickas senast den 15 december 2017 Detta gäller oavsett om du väljer

  • förskoleklassen i ditt upptagningsområde
  • förskoleklass i annat område
  • friskola, eller
  • att inte delta i förskoleverksamheten.

Fritidshem

För dig som har behov av omsorg före och efter skoldagen finns avgiftsbelagda fritidshem. Fritidshemmen är öppna från vecka 32.

Skolskjuts

Barn i förskoleklass är berättigade till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadressen och den skola som tillhör upptagningsområdet är 2 km eller mer.

Informationsblad om träffenPDF

Förskoleklass inför hösten 2018

Inför valet av skola inbjuder skolorna till informationsmöten enligt bifogat dokument.

Skolornas informationsmötenPDF

AnmälningsblankettPDF

Sidan uppdaterad 2017-12-05