Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Publicerad 2017-09-11

Förskolans studiedagar

Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Som ett led i att kvalitetsutveckla vår verksamhet utifrån skollag och läroplan kommer all personal i förskolan från och med hösten 2015 att ha fem gemensamma studiedagar per år. Detta har även beslutats av Barn- och utbildningsnämnden.

Under dessa fem studiedagar kommer personalen att få kompetenshöjning av olika slag. Dagarna syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

I samband med dessa dagar kommer förskolorna hålla stängt förutom en förskola per geografiskt område som är öppet med hjälp av kända vikarier. Information om vilken förskola som håller öppet i ditt geografiska område finns på ditt barns förskola.

Läsåret 2017/2018 infaller studiedagarna följande datum:

Fredag den 15:e September 2017

Måndag den 30:e Oktober 2017

Fredag den 12:e Januari 2018

Måndag den 12:e Mars 2018

Måndag den 11:e Juni 2018

Sidan uppdaterad 2017-09-11