Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell.

Publicerad 2016-07-01

Året som gått

På förskolan Zinkstigen har pedagogerna hittat ett spännande sätt att ge föräldrar insyn, förståelse och därmed inflytande i verksamheten. Genom att dokumentera ett rums förvandling under läsåret får barn, föräldrar och pedagoger ett underlag att berätta och samtala utifrån.

Ett rum i förvandling

När hösten börjar står ett av förskolans rum tomt, pedagogerna fångar upp barnens intressen och skapar utifrån det ett tema för läsårets arbete. Utifrån temat planeras olika aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla massor av förmågor samtidigt som rummet fylls med berättelser, material och barnens alster. Under arbetet förvandlas temarummet och i slutet av läsåret har barnen fyllt rummet med allt som fångat deras nyfikenhet under läsåret.

Fjolårets arbete

Pedagogerna väljer att jobba vidare med barnens intresse för ”Babblarna”. Det första mötet med Babblarna sker i temarummet där barnen får upptäcka figurerna, lyssna till sångerna och titta i böckerna. Babblarfigurerna är sen med under barnens olika aktiviteter både inne och ute.

-Vi frågar barnen vad Babblarna tycker om, vad de behöver och hur vi kan hjälpa dom med det. Vi lyssnar in barnens tankar och utmanar med nya frågor samt ger barnen möjlighet att hitta egna lösningar, berättar en av pedagogerna.

Genom temat bildas miniprojekt där läroplanens alla delar finns med. Tillsammans med Babblarna får barnen möjlighet att upptäcka, skapa, förstå och utveckla förmågan att ta hänsyn, ansvar, berätta, undersöka, prova olika lösningar, utforska, bygga och konstruera mm

Dokumentationens betydelse

Pedagogerna finns med och dokumenterar arbetet och samtalar sen utifrån detta med barnen. Till vårens utvecklingssamtal sammanställs allt i en animerad Power Point-presentation och ger föräldrarna en samlad bild av året som gått.

-Bildspelet ger oss något konkret att samtala kring, ofta överensstämmer vår bild av vad barnen tycker är roligt, är intresserade av och vill lära sig mer om. Föräldrarna får mer förståelse för vad vi jobbar med på förskolan, avslutar pedagogen med ett stort leende.

Sidan uppdaterad 2016-09-05