Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell.

Publicerad 2016-05-09

en bild på en vägg där saker sitter uppsatta

Projekt "Gården"

På förskolan Skogsbrynet har två pedagoger sedan hösten 2015 arbetat med att undersöka barns relation till en plats genom projektet "Gården".

Arbetslaget hade i sin utvärdering sett att de ville bli bättre på att tillvarata barnens upptäckter på gården. Samtidigt hade en av kollegorna påbörjat sin vidareutbildning till pedagogista och behövde ett projekt för en uppgift. Samarbetet tog fart och när vi kommer på besök strålar arbetsglädjen ur pedagogernas ögon och berättelser om vad man gjort tillsammans med barnen sprudlar.

Lyckad genomförande av projekt

Två illgröna pärmar är fulla av dokumentation från de olika gruppernas arbeten. Syfte, prioriterade läroplansmål och reflektioner samt foton i Piccollage gör det enkelt att förstå vad projektet bidragit till när det gäller barnens lärande. En pedagog berättar hur man på uppföljningen i januari tittade tillbaks på det man gjort under hösten och både nöjda och förbluffade konstaterade:
- Det här har vi gjort, vi har verkligen gjort det vi planerade att göra!

Barnens beteende i fokus

När man efter första träffen med pedagogistan fasställt hennes roll, uppgift samt projektets syfte och mål gjorde arbetslaget en barngenomgång för att ta reda på vad barnen var nyfikna på och var de gillade att leka. Tillsammans enades man om dokumentationsform, planerade vilka läroplansmål man skulle sträva mot och bildade de tre grupperna; Pippi-, spindel- och trädgruppen.

Pippigruppen

De yngsta barnen går i Pippigruppen där ljud, vatten och gården var det som fångade barnens intresse och nyfikenhet. Barnen har lyssnat till gårdens ljud och skapat egna med hjälp av stenar, kottar eller olika slangar och rör.

Spindelgruppen

I spindelgruppen blev två barns resa till Sydafrika startskottet för ett gemensamt intresse för spindlar och namnet spindelgruppen valdes. Barnen har tittat på bilder, letat och använt förstoringsburkar samt ritat spindlar och fantiserat egna Sydafrikaresor.

I båda grupperna har barnen fått möjlighet att undersöka och förundras, prova egna och andras teorier samt utforska och göra upptäckter i mindre grupp.

Trädgruppen

I trädgruppen finns de äldsta barnen som älskar att leka i dungen som finns på förskolans gård. Dungen har varit utgångspunkten där barnen undersökt fågelbon, olika sätt att konstruera, färger och nyanser, olika perspektiv, pinnar och kottar, magins förtrollade värld samt mönster eller olika saker man kan hitta under luppen.

Resultat från projektet

Barnen har utvecklat en mängd förmågor parallellt med att pedagogerna erövrat ett nytt sätt att se och förstå verksamheten. Pedagogistan och pedagogerna har träffats en eller ett par gånger i månaden, både i barngruppsarbetet och på träffar med enbart de vuxna. Olika frågor har diskuterats utifrån litteratur, dokumentation eller egna erfarenheter. Upptäckter har gjorts, planer för fortsatt arbete har fasställts och en dokumentationsvägg har skapats för att göra föräldrar delaktiga i projektet.

-Vi har utvecklats i samspel med barnen och pedagogistan och vi tänker på ett annat sätt nu. Begrepp som lek, undersöka och utforska har fått ny innebörd. Det är en positiv känsla på vår förskola, vi ser fram emot det vi ska göra med barnen och är nyfikna på vad kollegorna gör. Man måste ha kul när man jobbar och det har vi,  summerar en av pedagogerna arbetet.

Sidan uppdaterad 2016-09-05