Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

människor i en stor samling som håller händerna upp i luften.

Elevdemokrati

Att vara delaktig och kunna påverka sin vardag är viktigt och en rättighet.

Elevdemokrati innebär att du får det inflytande på din gymnasietid som läroplan, gymnasieförordning och skollag föreskriver. Som elev på skolan ska du känna till dina rättigheter och skyldigheter. Du ska utan oro kunna framföra vad du tycker om din skolsituation.

Lugnetgymnasiet präglas av öppenhet och delaktighet. I klassrådet, programrådet och skolrådet formar du skolan för dig och dina skolkamrater. Via matrådet kan du påverka din skolmat och din miljö i skolmatsalen. Som elev har du ett nära samarbete med dina lärare och får därmed inflytande över din utbildning.

Elevkåren Kåres Kår är en fristående elevorganisation som aktivt arbetar för trivsel och elevinflytande. Om du engagerar dig i Kåre är du med och skapar aktiviteter för alla elever på Lugnetgymnasiet.

Sammanfattningsvis har du stora möjligheter till inflytande över din skolvardag.

Sidan uppdaterad 2017-06-28