Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Skolskjuts (grundskola)

Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan finns reglerad i skollagen 10 kap.32§. Enligt denna är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för. I kommunens skolskjuts­reglemente finns ytterligare bestämmelser om hur frågor som rör skol­skjutsar ska hanteras.

Information om busskort inför läsåret 16-17PDF

Skolskjutsreglemente DalarnaPDF

Skolskjutsregler för grundskola och särskola i Dalarnas län Bilaga 1 Falu kommuPDF

Ansökan om skolskjutsPDF

Viktig information till skolskjutselever och deras vårdnadshavare inför HT PDF

Skolskjuts vid växelvis boende

Regler för skolskjuts vid växelvis boende För att få skolskjuts vid växelvis boende prövad ska en ansökan lämnas in till skolförvaltningen. Prövning av rätten till skolskjuts ska ske: från båda vårdnadshavarnas adresser förutsatt att adresserna är belägna inom kommungränsen när barnet bor i princip lika mycket hos vardera förälder i ett fast arrangemang om barnet går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adress Prövning av rätten till skolskjuts vid växelvis boende görs i övrigt enligt gällande skolskjutsregler. Om en elev har valt att gå i en annan grundskola, kommunal eller enskilt driven än de två som är anvisade utifrån föräldrarnas adresser, kan skolskjuts beviljas förutsatt att skolskjutsen till den valda skolan inte innebär en ökad kostnad för kommunen.

Sidan uppdaterad 2016-09-05