Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg för elever i fristående gymnasium och folkhögskolor söker hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Enl skollagen 15 kap. 32§ skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i den kommunala gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och resor till och från hemmet. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du är inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet, samt att du är skriven i Falu kommun

Inackorderingstillägg utgår längst till och med första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år.

Lång resväg

Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan beviljas inackorderingstillägg med följande belopp per månad.

40 – 120 km 1 490 kr
Längre än 120 km 1 700 kr

Du kan inte få resebidrag eller busskort om du har inackorderingstillägg.

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om elevens föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige. Inackordering beviljas då med det lägsta beloppet.

Ändrade förhållanden

Skriver du dig på inackorderingsadressen räknas det som eget boende, och du har därmed inte rätt till inackorderingstillägg. Om du avbryter studierna, skriver dig i annan kommun eller flyttar hem är du skyldig att meddela detta till barn- och utbildningsförvaltningen.

För uppsägningstid av bostad beviljas inte inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg beviljas för ett läsår i taget, 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Elever som tas emot i en andrahandsmottagning, s k frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott, månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden via Swedbank.

Blankett för nedladdning:
Ansökan inackorderingstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan skickas till din hemkommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inackorderingstillägg
791 83 Falun

Sidan uppdaterad 2017-08-29