Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Barn ramlat på skidor

Hållbar utveckling i skolan

Skolornas miljösamordnare skapar förutsättningar för Faluns kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier att arbeta med LHU, lärande för hållbar utveckling, enligt skolans styrdokument.

Värdegrund och lärandemiljö är två viktiga processnycklar som ingår i begreppet LHU. Våra barn och ungdomar ska tränas i att värdera kunskaper och ta ansvar för sina val och därigenom skapa en hållbar identitet. En beskrivning av LHU begreppet kan lyda: "Du erhåller kunskaper som du lär dig värdera och skapar därmed förståelse för hur dina handlingar påverkar andra och framtiden."

Miljösamordnarens ska underlätta för skolan att genomföra uppdragen i läroplaner, åtgärdsprogram och liknande genom att stötta skolledare i arbetet samt utbilda skolledare och pedagoger. I uppdraget ingår också att arbeta med barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder i kommunens miljö- och folkhälsoprogram. Nyhetsbrev HU nr1, 2016PDF

Vi håller rent - Skräpplockardagarna 2016

Denna vår deltog 1655 stycken och 3 skolenheter i skräpplockardagarna. Bra jobbat! Till nästa år får jobba för att få med fler skolor och äldre ungdomar. Studier visar att skräpplockare har mer empati!

Skolgårdskartläggning

En omfattande skolgårdskartläggning har genomförts av förskolegårdar och skolgårdar i Falu kommun för att studera kvalitén ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv. Utifrån kartläggningen har ett funktionsprogram för utemiljön runt förskolor och skolor tagits fram. Samarbetspartners har varit forskarna Susan Paget och Petter Åkerblom SLU, Uppsala samt Johanne Maad, högskolan Dalarna. Syftet är att förbättra lärandemiljön på skolgårdarna för att stimulera barnens lek, trivsel, utveckling och lust att lära. En skolgårdsgrupp har bildats som består av mark- och driftägare, skolans lokalansvariga, förskolechefer och rektorer, pedagoger och miljösamordnare.

Funktionsprogram med generella riktlinjer för Falu kommuns förskole- och skolgårdarPDF

Förändring av skolgården. Hur går vi till väga? Här finns en LathundPDF

Delprojekt 1, Faluns förskolegårdar och lekplatser som används av pedagogisk omsorg, har kartlagts under 2013-2014, SkolgårdskartläggningPDF

Delprojekt 2, Kartläggning av Falu grundskolors skolgårdar är genomförd. Rapporten väntas vara klar våren 2017.

Stockar till gårdar och råämne till slöjd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder stockar till förskole- och skolgårdar. Tillgången är ojämn och ni erbjuds anmäla intresse och hamna på väntelista. Samma blankett kan användas för intresseanmälan av råmaterial till träslöjd.

Intresseanmälan stockar och slöjdträ

Kemikalier i barns vardag

Falu kommun vill minska farliga och hormonstörande kemikalier i vardagen. En särskild satsning görs mot förskolans verksamhet eftersom barnen är mer utsatta och känsliga för påverkan.

Samtliga förskolechefer och en pedagog på respektive förskola, har utbildats om kemikalier i barns vardag våren 2015. Förskolan har en intern handlingsplan om hur arbetet ska fortskrida under 2015. En handlingsplan för hela barn och utbildningsförvaltningen kommer att göras.

LHU-nätverk

Det finns tre nätverk öppna för alla intresserade, kontakt är Gittan Matsson, skolornas folkhälso- och miljösamordnare.

Faluns LHU-nätverk består av lärare från olika skolenheter, högskolan och andra förvaltningar i kommunen. Vi träffas en gång per termin för att diskutera och stödja undervisningen här i Falun. Information och nyheter sänds ut via epost. Kommande träff är den 11 november kl 16-18, i Kristinegymnasiet. Konakta Gittan om du vill vara med. 

Dalarnas LHU-nätverk består av pedagoger, ledare och organisationer i regionerna. En till två träffar per termin.

Nationella LHU-nätverket har cirka 330 medlemmar från olika undervisningsområden, myndigheter, föreningar och organisationer. En konferens per år. Information och nyheter sänds ut via epost. 

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling är Skolverkets utmärkelse till skolor som vill lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling. Mer information och ansökan om utmärkelsen finns på Skolverkets hemsida, Skola för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2016-12-15