Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

2 flickor gör ett hopp på gata i Elfsborg

Elevhälsan finns där för dig

Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande samt vara ett stöd för barn, elever och personal vid våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Här finns skolsköterskor och kuratorer.

Rektor kan begära hjälp från till exempel psykolog, läkare eller specialpedagog och är alltid ytterst ansvarig för skolans elevvård.

Elevhälsans personal kan också åta sig att utveckla kompetensen hos personalen i för­skolorna och skolorna, till exempel när det gäller specialpedagogiska eller utvecklingspsykologiska frågor.

Elevhälsans organisation

Elevhälsan är en egen avdelning inom Falu kommuns barn- och utbildningsförvaltning. I Elevhälsans samlade organisation ingår skolsköterskor, skol­läkare, psykologer, kuratorer, special­pedagoger, miljösamordnare, genuspedagog och myndighetscontroller.

Special­pedagogerna har en bred specialpedagogisk kompetens och är också utbildade för att arbeta med problematik som rör tal, syn och hörsel.

Elevhälsan finns där för dig. Tveka aldrig att kontakta oss.

Sidan uppdaterad 2016-09-05