Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Händer med olika hudfärg ovanpå varandra

Centrum för flerspråkighet

Centrum för flerspråkighet är vägen in i den svenska skolan för barn och ungdomar. Det är en väg som skapar förutsättningar för fortsatt lärande, en väg som tillvaratar elevernas kunskaper och erfarenheter och en väg som ser till varje individs förutsättningar.

Vi ansvarar för:

  • modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan
  • det första mottagandet av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola
  • pedagogisk kartläggning av flertalet nyanlända i grundskolan
  • introduktionsklass för elever i grundskolan
  • utslussning av elever till ordinarie skolverksamhet
  • stöd till rektor vid organisation av studiehandledning på modersmålet i grundskolan

På Centrum för flerspråkighet ses alla språkkunskaper som en tillgång och möjligheten för språken att stödja varandra i elevens fortsatta kunskapsutveckling tillvaratas.

Studiehandledning på modersmålet

När eleven inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att följa undervisningen kan eleven få studiehandledning på sitt modersmål.

Studiehandledning på modersmålet betyder att en studiehandledare­/modersmål­slärare träffar eleven före, under eller efter ordinarie undervisning för att förtydliga, förklara och diskutera undervisningens innehåll på elevens modersmål.

Det är rektor på elevens skola som beslutar om eleven ska få studiehandledning på modersmålet.

Sidan uppdaterad 2017-03-03