Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Välkommen till Sundborns förskoleområde

Förskolorna Sandsberg och Träflaskan

I området finns det två förskolor, Sandsberg och Träflaskan.

Triadens förskoleområde

Vi erbjuder er vårdnadshavare en utbildad, kunnig och erfaren personal som sätter barnens behov i första rum. I förskolan använder vi leken som verktyg och det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att vara hos oss.I vår verksamhet ser vi till att blanda skapande, kreativitet med språk, natur, matematik och teknik i leken tillsammans med barnen.Skog och natur har alltid varit ett naturligt tillhåll för oss.

Verksamheten i förskolan baseras på förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Läroplanen är det styrdokument som alla förskolor utgår från för att garantera likvärdighet och kvalitet.Alla barn inom Falu förskola ska utifrån sina förutsättningar utvecklas i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan

I området arbetar förskolecheferna gemensamt för att stärka förskolans roll och se till att personalen träffas i nätverk för att diskutera kvalitet och utveckling samt att få byta erfarenheter med varandra.Verksamheten i våra förskolor utgår från barnens intressen och behov.

En god föräldrakontakt där ni ska ha god insyn i verksamheten är för oss en självklarhet. Förskolan erbjuder minst ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal per läsår.

Vi har ett väl fungerande samarbete med skolan inför överlämning till förskoleklass och fritids.

Förskolechef Erika Ceder ansvarar för förskolorna:

Enviken, Toftaäng och pedagogisk omsorg

Förskolechef Marit Ersson ansvarar för förskolorna:

Danholn, Sandsberg och Träflaskan

Förskolechef Maria Thunstedt ansvarar för förskolorna:

Björkhagen, Liljan och Lingåsen

Sidan uppdaterad 2017-06-28