Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

en bild på förskolans logga.

Välkommen till Sågmyra och Treklöverns förskoleområde

Nordväst om världsarvsstaden Falun ligger Treklöverns förskoleområde i ett naturskönt område med bra kommunikationsmöjligheter.
Förskoleområdet består av åtta förskolor och ett familjedaghem.
Vi är två förskolechefer som arbetar i ledarteam. Det ger oss kunskap om hela området både vad gäller personal och barn, vilket skapar förutsättningar på att bästa sätt utnyttja områdets kompetens och skapa likvärdig verksamhet för alla barn.
Ett gott samarbete mellan förskola/familjedaghem och hemmen är en förutsättning för att nå våra uppsatta mål. Som vårdnadshavare i vår verksamhet är man en välkommen och självklar samarbetspartner. Vårt mål är att i samarbete med familjen ge barnen en bra start i livet genom allsidig och medveten pedagogiska verksamhet.
Mehtap Cayden ansvarar för förskolan i Stennäset och förskolorna i Grycksbo, Björnen, Hästhoven och Stallgården.
Anna-Britta Ollas Dahlström ansvarar för familjedaghemmet i Baggbo, förskolan i Sågmyra och förskolorna i Bjursås BjursenPostgränd och Örnen

Förskollärarstudent

Välkommen till vårt partnerområde som student på Högskolan Dalarna. Din VFU period inleds med en gemensam introduktionsdag, 5/10 2016.

Vi ser att DU som student bidrar i allra högsta grad till utveckling av vår verksamhet, DU ses som en tillgång i arbetslagen. Treklövern samarbetar i olika nätverk för att nå våra mål i styrdokumenten och bedriver ett likvärdigt utvecklingsarbete på våra förskolor. I dessa nätverk kommer även DU att delta och bidra med dina tankar och idéer. Tanken är att VFU handledarna och studenter kommer att ingå ett gemensamt nätverk för litteratur seminarier och pedagogiska diskussioner.

Sidan uppdaterad 2017-12-29