Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Pojke som sover och vuxen som håller handen på hans axel.

Trygghet och säkerhet

Alla förskolor upprättar egna krisplaner där det bl a står hur man ska göra och vem som ansvarar för vad om olyckan är framme. Samtlig personal erbjuds regelbundet utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR). Alla förskolor upprättar egna handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda. Se förskolans egen likabehandlingsplan under rubriken ”Barnens lärande”.

All personal i förskolan följer personuppgiftslagen (PUL) som reglerar hur personliga uppgifter får samlas in samt vilken sekretess som råder för att skydda identitet och förhindra kränkning. För att säkerställa barnens trygg och säkerhet på förskolan lämnar nyanställd personal alltid ett utdrag från belastningsregistret, § 9.

Sidan uppdaterad 2017-06-28