Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Två pojkar som sitter tillsammans på en bänk, bilden är tagen bakifrån

Falu förskola

Välkommen till våra kommunala förskolor!

Våra öppettider är 6.00 till 18.30 förutom på kommunens dygnetruntöppna förskola.

I Falun finns 60 kommunala förskolor, i staden och på landsbygden, små och större förskolor. Läs mer på deras egna hemsidor. 

Verksamheten i våra förskolor bygger på Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 samt skollagen. Demokratins grunder, de mänskliga rättigheterna och omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar arbetet i förskolan.

Förskolans verksamhetschef leder tillsammans med förskolechefer, ett systematiskt kvalitetsarbete för att se till att alla barn lär och utvecklas utifrån gällande styrdokument. Som stöd till verksamheten finns sju specialpedagoger, en utvecklingspedagog, en utvecklingsstrateg och en lektor för förskolan.

Ansökan om plats på förskola och familjedaghem

Blanketter och självservice

Titta efter den här symbolen uppe på sidan:

Symbol för självservice

Aktuellt

Sidan uppdaterad 2017-06-28