Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Elev och vuxen hand i en skolbok

Specialpedagog

Elevhälsans specialpedagoger riktar sitt förebyggande arbete till barn och elever i behov av särskilt stöd. Behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Elevhälsans specialpedagoger stödjer kommunens skolor, från förskola till gymnasiet, i specialpedagogiska frågor och arbetar främst på rektors uppdrag. Det kan exempelvis handla om vägledning, direkt och indirekt arbete, utredning, konsultation/rådgivning, kompetensutveckling samt kompesatoriskt stöd.

Skoldatatek

Skoldatateket fungerar som ett stöd för arbetet med elever. Det erbjuder rådgivning, handledning och fortbildning till lärarpersonal och annan personal med beröringspunkter till läs- och skrivproblematik. Exempelvis kan man få information om hjälpmedel och datorprogram för kompensation och träning samt anpassa program, pröva olika hjälpmedel och i vissa fall låna till skolan för enskild elev.

Läs mer om skoldatateketPDF.

Läs mer om Läs- och skrivstödPDF

Sidan uppdaterad 2017-10-09