Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

gymnasielever ,  i ring

Psykolog

Psykologerna vänder sig till personal inom skolan, från förskola till gymnasieskola och arbetar i första hand konsultativt kring olika ärenden som oroar personalen. I vissa fall kan de även bidra med mer övergripande fortbildning inom aktuella områden av det psykologiska fältet.

Psykologerna kan också vid behov stötta skolan med kartläggning av elevers lärandeförmåga. Genom att identifiera en elevs styrkor, utvecklingsområden och behov kan skolan få stöd i hur de på olika sätt kan ge eleven bättre förutsättningar för lärande.

Dessutom är psykologerna involverade i frågor som rör eventuell inskrivning i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Sidan uppdaterad 2017-05-08